3.22.2009

Pidato Pelantikan Abu Bakar

Sekarang ini sedang ramai-ramainya partai mempartai dan pilih memilih calon-calon pemimpin, sampai rela mengorbankan banyak harta untuk itu rela menggadaikan sesuatu bahkan rela meminjam demi "meraih perebutan amanah". Hiks, aku jadi inget kata temenku, dia bilang setelah pemilu ini, orang stress akan bertambah banyak saja, malah di suatu kota (lupa dia bilang daerah mana), telah disediakan kavling-kavling khusus Rumah Sakit Jiwa untuk menampungnya, masya Allah..

Aku jadi teringat buku yang sedang kubaca, judulnya Al-Bidayah Wan-Nihayah (Kisah Khulafaur Rasyidin), teringat saat Rasulullah sallallah 'Alayhi wa Sallam wafat dan digantikan Abu Bakar. Ada satu kalimat Abu Bakar yang aku suka dan juga pidatonya. Beliau mengatakan " Sesungguhnya aku tidak pernah berambisi untuk menjadi pemimpin baik siang maupun malam, dan aku tidak pernah pula meminta hal tersebut baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan."
Subhaaanallahh..dan berikut ini adalah pidato pelantikan Abu Bakar:

Selepas dibai'at Abu Bakar mulai berpidato Setelah memuji Allah Pemilik segala pujian, 'Amma ba'du,
Para hadirin sekalian sesungguhnya aku telah dipilih sebagai pemimpin atas kalian dan bukanlah aku yang terbaik, maka jika aku berbuat kebaikan bantulah aku. Dan jika aku bertindak keliru maka luruskanlah aku. Kejujuran adalah amanah, sementara dusta adalah suatu penghianatan. Orang yang lemah di antara kalian sesungguhnya kuat di sisiku hingga aku dapat mengembalikan haknya kepadanya Insya Allah. Sebaliknya siapa yang kuat di antara kalian maka dialah yang lemah di sisiku higga aku akan mengambil darinya hak milik orang lain yang diambilnya. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad di jalan Allah kecuali Allah akan timpakan kepada mereka kehinaan, dan tidaklah suatu kekejian tersebar di tengah suatu kaum kecuali adzab Allah akan ditimpakan kepada seluruh kaum tersebut. Patuhilah aku selama aku mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika aku tidak mematuhi keduanya maka tiada kewajiban taat atas kalian terhadapku. Sekarang berdirilah kalian untuk melaksanakan shalat, semoga Allah merahmati kalian."
(Ibnu Hisyam, as-shirah an-Nabawiyah 4/413-414, tahqiq Hammam Sa'id dan Muhammad Abu Suailik)

Ya Allah.. semoga para pemimpin kita diberi rasa tanggung jawab seperti Abu Bakar. Amin.
/>

1 komentar:

Terima kasih atas komentar Anda di blog ini. :)

-- Admin Dourbest2day.blogspot.com --